Tutvustus
   


Tööstuskaupade jae- ja hulgikaubandusega ning laomajandusega tegelev firma Agrotarve AS asutati 1972.a.

Kaubandus

Agrotarve AS on tegutsenud tööstuskaupade hulgimüüjana Eesti turul alates 1972.a. Kogemused hulgikaubanduse alal oleme saavutanud töötamisel Eesti Põllumajandustehnika vabariikliku keskbaasina, mille kaudu varustati vabariigi maakondade hulgibaase. Meie põhilised kaubagrupid käesoleval hetkel on üldehitusmaterjalid, ukse- ja aknatarvikud, keevituselektroodid ja tarvikud, ehituslik puitmaterjal, tööriided ja tööjalatsid, plastmasstooted (s.h. torud, voolikud, anumad), väetised, taimekaitsevahendid, pakendatud turba- ja mullatooted, aiatööriistad ja aiatarvikud, kiled ja katteloorid, turbabrikett.

Laoteenused

Firma alustas laoteenuste osutamisega Eesti Põllumajandustehnika kaupade ladustamisega. Alates 1991.a. pakume professionaalset laoteenust (s.h. laohotell) nii juriidilistele kui ka eraisikutele. Laoteenuste osutamiseks klientidele on kasutusel 16000 m² kinnist laopinda s.h. estakaadiga ladusid 8000 m² ja 35000 m² lahtist laopinda. Lahtistel laoplatsidel töötab 4 konsoolkraanat, mis võimaldab raudteevagunite laadimisfronti 40 raudteevagunile. Laoteenuseid pakume kaupadele, milliseid on võimalik käsitleda laotõstukitega ja konsoolkraanadega. Ladustatavad kaubad on tööstuskaubad, keemiakaubad s.h. agrokeemia, ehitusmaterjalid, masinad ja seadmed. Kaupade minimaalne ladustamisperiood on üks ööpäev. Kaupade käsitlemise lisateenustena pakume kaupade sorteerimist, tellimuste komplekteerimist, laoarvestuse pidamist lähtuvalt kliendi soovist ja firma võimalustest. Firma tegevus on paindlik ning oleme valmis pakkuma sobivaima lahenduse kliendi logistikaskeemile kaupade ladustamise osas, mis arvestab kliendi vajadusi.